Strategisch marketingplan

Bedrijfsidentiteit en onderscheidend vermogen

Een goed doordacht marketingplan is een must voor elk bedrijf met groeiambities. Het beschrijft wie u als bedrijf bent, waar u voor staat, welke markten u willen benaderen en hoe. Daarmee geeft het strategisch marketingplan een blik op de toekomstige marktbenadering en hoe u zich ten opzichte van uw concurrentie onderscheid. 

Het strategisch marketingplan beschrijft de bedrijfsidentiteit: wie bent u en waar staat u voor? Op een correcte en authentieke manier.  Alleen als we dat duidelijk weten, kunt u een duidelijke boodschap naar de markt brengen. Maar al te vaak worden campagnes gelanceerd en brochures gemaakt terwijl zelfs de interne medewerkers nog niet eens in twee zinnen kunnen uitleggen waar het bedrijf voor staat. Of stroken de externe acties niet met de DNA van het bedrijf. U weet dat prijs niet de beste verkoopsmotivator is, maar om dat ondergeschikt te maken, moet uw klanten weten, vertrouwen en geloven wat u te bieden heeft. 

De weg naar een strategisch marketingplan is een concreet stappenplan waarin door groepsgesprekken, individueel overleg met interne mensen en objectieve klantenreacties tot een slotstrategie wordt gekomen. Onderdelen als de elevator story, missie, visie, SWOT (Sterkte, Zwakte, Opportuniteiten en Bedreigingen) en bedrijfswaarden vormen de basis voor de positionering van uw bedrijf. Via een online bevraging wordt de huidige perceptie van zowel de interne medewerkers als van de externe stakeholders ondervraagd. Hoe kijken zij naar uw bedrijf zoals het vandaag op de markt staat en  wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Deze online bevraging vormt tevens de basis voor een algemeen tevredenheidsonderzoek.

Een gefundeerde marketingstrategie leidt tot een concreet actieplan: de marketingmix. Als we namelijk duidelijk bepaald hebben wie uw doelgroepen en wat uw producten zijn, kunnen we ook bepalen hoe u hen benadert en overtuigt. We onderscheiden hierin drie fases:

  1. Bekendheid - hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf en producten bekend worden bij uw potentiële doelgroep en welke marketing middelen heeft u daarvoor nodig?
  2. Overtuigen - hoe kunt u uw potentiële klant van uw producten en/of toegevoegde waarde overtuigen tijdens bv. een persoonlijke ontmoeting? Welke boodschap en marketingmiddelen heeft u in dit stadium nodig?
  3. Vertrouwen - tenslotte wilt u het vertrouwen van de potentiële klant winnen, om deze tot klant te convergeren en ervoor te zorgen dat uw klanten ware 'fans' of ambassadeurs worden van uw bedrijf. Ook hier dienen we een specifieke boodschap en de juiste middelen in te zetten.

"Is dat allemaal nodig?", hoor we u zeggen. Voor ons is het vooral belangrijk dat over de diverse marketingonderdelen goed en weloverwogen wordt nagedacht. Dat allemaal in functie van uw groei en het te bereiken resultaat. Wij denken graag na alvorens we overgaan tot actie. We doen dit bewust, en onbewust, zodat vanuit een goed doordachte keuze acties worden ondernomen. Een marketingplan is immers meer dan een plan om in een schuif te leggen. Het plan is uw begin, uw basis waaraan u elke actie, elke marketinguiting moet toetsen. Strategie maakt deel uit van een continu proces dat steeds moet worden gecontroleerd en bijgesteld naar succes.

Meer info over een marketing communicatiestrategie voor uw organisatie, stuur ons snel een e-mail of contacteer ons op 09-329.69.29.