Abetec - marketingstrategie

Voor Architecten en ingenieursbureau Abetec werd een toekomstgericht strategisch marketingplan uitgewerkt. Een moment om samen met het management te kijken naar verleden, heden en toekomst van het bedrijf en de markt.

Als multidisciplinair architectenbureau heeft Abetec de afgelopen jaren veel energie gestoken in de uitbouw van het bedrijf door sterke teams op te zetten op de verschilende disciplines binnen het bedrijf. Aan marketing en communicatie werd weinig aandacht besteed. Met het voltallige management werd gewerkt aan een toepasbare marketingstrategie 

In eeste instantie werd een enquête gehouden bij een grote groep klanten, partners en medewerkers. Dit gaf een goed beeld van de bestaande peceptie over het bedrijf en waar veranderingen nodig waren. In verschillende workshops met het management werd gekeken naar het bedrijf en de toekomst van het bedrijf (SWOT analyse, concurrentie analyse, omgeving, ...).

In het plan is naast missie, visie, elevatorstory ook een nauwkeurig omschrijving gemaakt van de marktbenadering en doelgroepen.  Daarbij is oa beslist om naast Abetec Architecten en Ingenieurs de afdeling Abetec veiligheidscoördinatie duidelijk als aparte entiteit te positioneren.