Buro Modern - Interactieve presentatie

Een interactieve sales presentatie voor tablets waar vlot door de presentatie kan genavigeerd worden op basis van een interactieve menustructuur.

In overleg met het volledige salesteam werd het verkoopsgesprek bekeken en overgezet op de presentatie. Daarbij werd rekening gehouden met de verkoopstijl van elke vertegenwoordiger. 

Binnen deze presentatie kan elk vertegenwoordiger vanop elke plaats, op elk moment naar een ander onderdeel gaan, referenties bekijken, naar het productoverzicht gaan, ...  De presentatie bevat een vast menu dat het mogelijk maakt om in te spelen op de inhoud van het gesprek. Op deze manier blijf elke vertegenwoordiger zelf de controle over het gesprek behouden zonder noodgedwongen de volgorde van de slides in een standaard presentatie te moeten volgen.

De interactieve presentatie resulteert in een inhoudelijker gesprek dat gebaseerd is op inhoud en niet louter op een volgorde van een aantal slides.