Huis te duur

Inhoudelijke politiekecampagne ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van CD&V Gent met Veli Yüksel als lijsstrekker.

Om het woonbeleid van CD&V Gent duidelijk aan de bewoners van Gent voor te stellen en niet louter met ee,n verkiezingscampagne naar de kiezer te trekken, wilde CD&V Gent een specifieke campagne.

Doelstelling:

  1. op de agenda plaatsen van de woonproblematiek in Gent
  2. voorstellen van de concrete oplossingen die CD&V Gent voorstelt

De volledige campagne die BeforeTheHype daarbij ontwikkelde en volledig heeft neer gezet:

  • affichage campagne die de aandacht moest trekken met QR code
  • website en mobile website als respons voor de affichage campagne 
  • advertenties in regionale kranten
  • huis-aan-huis bedeling van inhoudelijke brochure
  • gefilmde testiomonials van Veli Yüksel en verschillende Gentse gezinnen
  • Facebook aanwezigheid met discussiemogelijkheid

Website: huisteduur.be & mobiele versie

Facebook: facebook.com/HuisTeDuur