Meneba Taelman

Na enkele grote industriële investeringen bij Molens Taelman werd op basis van een uigebreid strategisch marketingplan nieuwe marketingmiddelen ontwikkeld. Het leidde uiteindelijk tot de overname van de molen door het Nederlandse Meneba. In Belgïe gelanceerd als Meneba Taelman om de belangrijke band met het verleden te behouden.

De benadering van de artisanale bakker is zeer persoonlijk en de bakker moet sterk ondersteund worden in zijn bak- en verkoopbeleid. Met het nieuwe bedrijf ontstond een nieuwe productgamma dat in een vernieuwde brochure en verpakking aan de bakkerd werd gepresenteerd. De bloemzakken kregen een nieuwe verpakking. Verschillende campagnes met een specifiek brood worden ondersteund met POS materiaal (broodzakken, banners, broodschapkaarten, flyers,..etc).

Om de band tussen de bakker en de bloemmolen aan te sterken werd een magazine ontwikkeld dat de bakker vier keer per jaar informeert over baktechnieken en producten maar ook over decoratie en boekhoudkundige aspecten die voor de bakker van belang zijn.

Algemene marketing ondersteuning, website, brochures en productfiches, productfotografie, beursstand en invulling van de beursaanwezigheid, haalbaarheidsstudie van strategische lancering, productcampagnes, spaaracties, ....